Landsdækkende sirenevarslingstest løber af stabelen 1. maj

Foto: Allerød Kommune.
dato

Vigtig information: Den landsdækkende sirenevarslings test finder sted 1. maj kl. 12.00

Onsdag den 1. maj bliver en vigtig dag i hele Danmarks beredskabs kalender, da en landsdækkende sirenevarslingstest er sat til at finde sted mellem kl. 12.00 og 12.15. I denne periode vil sirener over hele landet og mobilvarslings systemer blive testet som en del af en rutinemæssig kontrol for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Det er vigtigt at understrege, at denne lyd er en test, og borgerne bør ikke føle sig bekymrede eller finde det nødvendigt at kontakte nødtjenesterne under denne kortvarige test.

Formålet med denne årlige test er dobbelt: Dels er det en afprøvning af det nationale sirenevarslingssystem for at sikre, at alting fungerer som det skal, og dels tjener det som en god påmindelse for borgerne om at genkende signalerne og forstå deres betydning. Dette er essentielt for at sikre en hurtig og effektiv reaktion i tilfælde af en reel nødsituation.

For at gøre information om testen så tilgængelig som muligt, har Beredskabsstyrelsen gjort oplysningerne tilgængelige på dansk samt flere andre sprog på deres hjemmeside. Dette sikrer, at alle, uanset baggrund, kan forstå formålet med og processen bag testen.

Med hensyn til mobilvarsling, som er en integreret del af testen, er det vigtigt at notere sig, at mobiltelefonen automatisk vil modtage varslingslyden, hvis den er tilstrækkeligt ny og opdateret. Denne mobilvarsling, kendt som S!RENEN, kræver ingen tilmelding. Borgerne kan ikke deaktivere denne advarsel, hvis deres mobil er i stand til at modtage den. Interessant nok kan mobiltelefoner uden et SIM-kort også i visse situationer modtage varslingen, så længe de er tændt.

For dem, der søger yderligere information om specifikke aspekter af mobilvarslingen, kan de besøge www.sirenen.dk for en dybere forklaring af, hvordan systemet fungerer, og yderligere detaljer.

Denne sirene- og mobilvarslingstest spiller en vigtig rolle i landets beredskabsplaner og sikrer, at Danmark fortsat vil være godt forberedt i tilfælde af en reel nødsituation. Borgerne opfordres til at tage testen alvorligt, men samtidig forblive rolige og ikke ringe til nødtjenester under denne kontrol.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/1-maj-kl-12-00-vil-du-hoere-sirene-fra-mast-og-mobil

Kilde: Allerød Kommune