Gratis blomsterfrø til lodsejere i Allerød for at booste biodiversiteten

Foto: Allerød Kommune.
dato

Lodsejere i Allerød Kommune tilbydes gratis blomsterfrø til etablering af faunastriber for at fremme biodiversiteten

Lodsejere i Allerød Kommune får nu en unik mulighed for at deltage i projektet "Nordsjællandske Faunastriber". Allerød Kommune har taget initiativ til at dække omkostningerne for frøblandingen. Dog forventes det, at lodsejerne selv står for jordbehandling og såningen af blomsterfrøene.

Projektet er åbent for en bred vifte af deltagere, herunder landbrug, virksomheder og grundejerforeninger, hvilket gør det tilgængeligt for mange forskellige interesseret parter i kommunen.

Frøblandingen, der tilbydes, indeholder 20-25 arter, som alle er hjemmehørende i området. Dette brede udvalg er nøje udvalgt for at understøtte og fremme lokal biodiversitet.

Det anbefales, at de etablerede blomsterstriber bevares over flere år. Formålet er at tilvejebringe en stabilitet, der er til gavn for den lokale fauna. Desuden foreslås det, at en del af blomsterstriberne høstes om efteråret for at forbedre kvaliteten af faunastriben. Der vil blive givet yderligere vejledning omkring dette.

Interesserede lodsejere skal være opmærksomme på, at tilmeldingsfristen er den 7. april 2024. Tilmelding til projektet foregår via Nordsjællands Landboforenings hjemmeside: https://nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/. Det skal dog bemærkes, at der er et begrænset antal frø til rådighed, og det kan derfor ikke garanteres, at alle interesserede vil modtage frø, hvis der er høj tilmelding.

Projektet "Nordsjællandske Faunastriber" repræsenterer en vigtig indsats for at forbedre biodiversiteten i Allerød Kommune, og alle lodsejere opfordres til at tage del i denne unikke mulighed for at bidrage til et rigere lokalmiljø.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/ejer-du-stoerre-jordarealer-gratis-blomsterfroe-til-faunastriber

Kilde: Allerød Kommune