Bliv en del af Lillevang Skole og skab inkluderende undervisning med specialpædagogiske elementer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Lillevang Skole søger en kollega med interesse for at bruge specialpædagogiske elementer i arbejdet med hele børnefællesskabet og som en integreret del af undervisningen. Du kan have enten pædagog- eller lærerbaggrund. Det vigtigste er, at du har erfaring fra folkeskolen og viden om specialpædagogik. Stillingen er på fuld tid med mulighed for 80% og med ansættelse pr. 1.8.2024.

 

Lillevang Skole søger en ny kollega, der kan indgå som ressourceperson i skolen i bh.klasse og 1. klasse. Opgaven består i at understøtte både børnefællesskaberne og enkelte elever. I skolestarten på Lillevang Skole arbejdes fra skoleåret 2023-2024 målrettet med at skabe en tryg, forudsigelig skoledag med elementer fra NEST-pædagogikken. Vi kalder dette for ’Skolestart for alle’. Tilgangen hviler på NEST-pædagogikkens filosofi om, at det nogle børn har brug for, det profiterer alle børn af. Fokus er på at skabe et roligt og trygt læringsrum og fællesskab med tydelige, visuelle guidelines gennem hele dagen afstemt blandt klassens voksne. Co-teaching og CL-strukturer er elementer i praksis.

Om opgaven som ressourceperson i ’Skolestart for alle’:

 • Understøtte børnefællesskaberne og arbejde ind i de fælles pædagogiske tilgange i skolestarten
 • Være understøttende og guidende ifht enkelte elever med autismelignende vanskeligheder i både bh. klasse og 1. klasse
 • Være brobygger og på forkant ifht aktiviteter og overgange i løbet af skoledagen og ind i SFO-start
 • Være tovholder på forældrekontakten til enkelte elever og deltage i netværksmøder
 • Indgå i flerfagligt teamsamarbejde i bh.klasse og 1. klasse
 • Deltage i kompetenceudviklingsforløbet ’Skolestart for alle’ med workshops og aktionslæring

 

Om dig:

Vi søger en pædagog eller lærer, som:

 • har stærke relationskompetencer 
 • er pædagogisk og didaktisk nysgerrig og vil udforske og udfordre egen og kollegers praksis
 • kan samarbejde med kolleger om at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever. Fagligt og socialt 
 • kan indgå i teamsamarbejde og forpligte sig på den fælles opgave og praksis
 • vægter elevinddragelse og et tæt forældresamarbejde højt
 • har ambitioner på børnenes og sit fags vegne og ønsker at bidrage til skolens og elevernes udvikling

 

Om os:
Lillevang Skole er en distriktsskole med to afdelinger. Bh.kl.-5. klasserne og SFO på afd. Skovvang og 6.-9. klasserne på afd. Lillerød. Derudover har vi specialklasser, modtageklasser og Centerklasser. Skolen rummer ca. 720 elever på det almene område og ca. 40 elever i de forskellige gruppeordninger. Du vil blive forankret på bh.kl.-1. årgang på afd. Skovvang. Skolen ligger ti minutters gang fra S-toget, tæt på naturen og grønne områder. 

På Lillevang Skole går faglighed, trivsel og fælleskab hånd i hånd. Det er i fællesskabet, at vi inspireres og udvikles, og bliver til dem vi er. Vi ruster eleverne fagligt til fremtiden og til at indgå positivt i de fællesskaber, den byder på. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som samarbejder om årgangens klasser, undervisning, pædagogiske aktiviteter og udvikling af praksis.

I skolens hverdag vægter vi den demokratiske dannelse og ønsker at bidrage til en forbedring af klodens fremtid - det betyder blandt andet, at vi arbejder strategisk med FN’s verdensmål og børnekonventionen som en del af skolens hverdag. Afd. Skovvang er certificeret som UNICEF Rettighedsskole, mens afd. Lillerød er på vej til at blive det.

Lillevang Skole vægter det kollegiale samarbejde og samvær højt. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. 

Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgeren. Vi arbejder ud fra kommunens fælles børne- og læringssyn – det kan du læse om her: Det fælles børne- og læringssyn

 

Er du interesseret?
Vi anbefaler, at du kontakter os og hører om stillingen: Daglig leder afd. Skovvang: Anna Sandell 61 12 58 65 eller SFO-leder: Henrik Andersson 23 82 14 51

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Vi indhenter referencer og straffeoplysninger på alle kommende medarbejdere.

Du sender din ansøgning og dit uddannelsesbevis digitalt via linket i annoncen senest tirsdag den 11. juni 2024. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25. 

Se mere her: https://lillevangskole.aula.dk/

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har ca. 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.
Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.
Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.
Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads. 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Allerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Allerød Kommune, Poppelvej 1, 3450 Allerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053253

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet