"Opsøgende jobformidler med fokus på beskæftigelse søges til spændende myndighedsopgaver i Allerød Kommune"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Allerød Kommune søger en sagsbehandler/jobformidler med erfaring som jobformidler til spændende myndighedsopgaver for vores ledighedsydelsesborgere, der kan styrke og skabe jobmuligheder og har fokus på at guide borgere hen imod beskæftigelse. Vi forventer at du har erfaring med og stor interesse i opsøgende virksomhedskontakt. Det kunne fx være fra et job som virksomhedskonsulent, IPS konsulent eller jobformidler. 

Stillingen er på 37 timer ugentlig.  Arbejdstiden er placeret således: Mandag kl. 8-17, tirsdag og onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-13, Arbejdstiden er fleksibel, dog skal en af dagene være til kl. 17.

Tiltrædelse 1. juli eller snarest muligt.

Om os
Stillingen er forankret i afdelingen Borgerservice, som beskæftiger ca. 100 medarbejdere på rådhuset og kerneopgaverne spænder over alt fra udstedelse af pas og kørekort, til social- og beskæftigelsesområdet, til udbetaling af ydelser – målgruppen er både børn og voksne. Derudover er der tilknyttet en udførende virksomhed med tilbud til børn og voksne, som ligger eksternt fra rådhuset. I Borgerservice arbejder vi med koordinering. Vi har et helhedssyn på borgerens aktuelle livssituation, og sikrer sammenhængende indsatser med afsæt i borgerens egne ønsker og syn på både ressourcer og barrierer for at mestre eget liv – med det mål at støtte borgeren bedst muligt i netop at mestre hverdagslivet med familie, uddannelse, job og fritid. Vi arbejder løbende på at udvikle og tilpasse metoder og tilgange, så vi kontinuerligt leverer den bedst mulige service til vores borgere. 

Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgeren. Herudover, har vi plads til smil og hjælper hinanden- også når vi har travlt. 

Du bliver en del af Virksomhedstemaet som består af 10 medarbejdere. 


Om stillingen
Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og det er vores målsætning, at alle der kan, skal i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed kunne forsørge sig selv. Det er derfor vigtigt, at du tror på, og er vedholdende i, at målet er en tilknytning til arbejdsmarkedet. Du er myndighedssagsbehandler for ledige fleksjobvisiterede, og har fokus på at motivere borgerne samt at skabe relevante jobåbninger. Du understøtter, at borgeren får indsigt i eget potentiale, og kan opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren som led i en systematisk indsats med at sikre borgeren fodfæste på arbejdsmarkedet. Du skal kunne handle koordinerende og inddragende i forhold til de samarbejdspartnere, der er omkring borgeren fx virksomhed, behandlere. 

Vi forventer, at du kan facilitere en evt. jobklub for denne gruppe. Ligeledes arbejder du med opfølgning på borgere, som allerede er ansat i fleksjob, med henblik på at sikre progression i timetallet. 

Vi søger dig, som vægter opsøgende virksomhedssamarbejde, og etablering af beskæftigelsesrettede tilbud. Vores samarbejder med virksomhederne har stor værdig for os, og vi forventer, at du brænder for at skabe det gode match mellem virksomhederne og borgerne. Endvidere skal du i dialog med virksomhederne have fokus på at tilvejebringe dels viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder rekrutteringsbehov, dels relevante jobordrer/tilbud til ledige borgere. 

 

Om dig:

 • Du har erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde og formå at vedligeholde kontakten.
 • Du har et højt fagligt niveau og evner at træffe afgørelse på baggrund heraf
 • Du kan arbejde ud fra en Empowerment baseret og coachende tilgang til borgeren
 • Du har kendskab, og en positiv indgang til målgruppen af personer som har begrænsninger i arbejdsevnen grundet psykiske problemstillinger
 • Du er udadvendt, fleksibel, empatisk og kan agere under et til tider stort arbejdspres 
 • Du er stærk i administration og skriftlighed, og forstår nødvendigheden af dette. 
 • Du kan arbejde selvstændigt, målrettet og helhedsorienteret med borgerne.
 • Du har kendskab til fremlæggelse af sager på det rehabiliterende team 

                                                          

Vi tilbyder:      

 • En travl hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • Engagerede og kompetente kollegaer. 
 • Selvstændige og udfordrende arbejdsvilkår
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen i arbejdet med borgerne

                             

Er du interesseret?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Charlotte Kleine 48 10 01 83/24 60 63 01 for at høre nærmere om stillingen. Du sender din ansøgning digitalt via linket i annoncen senest  30 .maj 2024. Uddannelsesbevis og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning.

Vi indhenter referencer og straffeoplysninger på alle kommende medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst for HK. 

Vi holder løbende ansættelsessamtaler. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Her kan du læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag.

Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.
Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station.
Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.
Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.
Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Allerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052556

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet