Generalforsamling 2020 – beretninger

Kilde: Lillerød Badminton Klub
Profilbillede
Marie Munk

Nyheden er fra Lillerød Badminton Klub

Formandens beretning for sæsonen 2019/20

Af: formand Søren Toft

Beretning i pdf.


1. Indledning
LB er en fantastisk klub, der forstår at sætte både det sportslige såvel som det sociale højt på
dagsordenen. Det er vi i stand til grundet en smuk sammensætning af frivillige og ildsjæle, der
ønsker at gøre klubben tilgængelig for alle. Selvom rekruttering af frivillige altid er en udfordring, så
er der løbende nye, der ønsker at gøre et stykke arbejde for klubben. Det skal vi glædes over, i en
tid hvor konkurrencen om de frivillige er meget stor – grundet den generelle store stigning i
udbuddet af aktiviteter.
Medlemstallet har de seneste år været nogenlunde stabilt omkring de 550, men der er dog en
tendens til, at aldersgruppen 26-59-årige er gået lidt tilbage, mens ungdommen er blevet flere. En
primær årsag til tilbagegangen blandt de 26-59-årige skyldes dog ønsket om at etablere et lukket
hold i en bestemt række i 2018, hvilket medførte afgang af 15 spillere i den aldersklasse.
Corona har været en udfordring for samfundet i sin helhed siden 11/3-2020 og det må forventes, at
det kommer til at vare en rum tid endnu.


2. Økonomi
I denne sæson har vi været i stand til at skabe et pænt driftsoverskud, hvilket bl.a kan tilskrives
Corona, som har medført nogle sparede trænerudgifter.
Da jeg overtog formandsposten i efteråret 2014 havde klubben en negativ egenkapital på over tkr. -
600. Med udgangen af sæsonen 2019/2020 er denne nu mindre end tkr -300. Det skyldes en sund
økonomistyring, hvor bestyrelsen har truffet beslutninger på et oplyst grundlag uden at risikere en
forværring af klubbens økonomi. Samtidig har vi også vist, at de samlede tilbud i klubben har
kunnet holdes på et højt niveau – specielt i relation til træningstilbud omend kampen for
tilstrækkelige haltider konstant er en udfordring.
I år er det initiativerne julelotteri, Grand Prix Circuit, camps og krudtsalg, der har øget indtjeningen
til klubben.
Jeg er sikker på, at klubben nok skal komme i mål med en egenkapital på kr. 0 i løbet af de
kommende år.


3. Udvalg
Udvalgenes arbejde er omtalt i separate beretninger, hvoraf sæsonens mange aktiviteter og flotte
resultater er omtalt.
Disse udvalg, der -sammen med de mange frivillige hjælpere - udgør rygraden i klubbens virke og det
er her man som medlem først og fremmest kan gøre sin indflydelse gældende. Det skal derfor være
min opfordring til alle medlemmer, at henvende jer til udvalgsformænd med jeres ønsker til en
optimering af klublivet og træningstilbuddene. Ligesom I naturligvis er velkomne til at kontakte
bestyrelsen.


4. Det sociale klubliv
Alle afdelinger forstår at gøre meget ud af fastholde og styrke det lokale klubliv.
Dette bliver specielt tydeligt under Coranapandemien, hvor træningerne blev aflyst i 3 måneder. Her
var flere medlemmer såvel som afdelinger aktive og anvendte de sociale medier til at fastholde
kontakten til klubben og også tilbyde virtuelle træninger.
Indtil da var der stadig gang i de sociale initiativer som fællesspisning både i og udenfor klubben,
samling om holdkampe for både senior, vetu og ungdom ligesom stævner kunne samles klubbens
folk i både ungdom, senior, vetu og motionistafdelingerne.


5. Corona
11/3-20 og 3 måneder frem blev der lukket ned for indendørsaktiviteter, hvilket selvfølgelig var en
torn i øjet på alle i klubben. Som nævnt var nogen i stand til at holde humøret lidt oppe med virtuelle
træningstilbud, der holdt ”sulten oppe” og i juni kunne vi så åbne op igen – til stor glæde. Det var dog
med alle coronaforbehold om afstand, sprit mv, og det kommer vi nok til at leve med et års tid eller
mere.
Samlet set har det heldigvisikke haft negative økonomiske konsekvenser, men disse kan komme, hvis
der igen bliver lukket ned for adgangen til hallerne. Det håber vi ikke, men bestyrelsen har sat sig for
at etablere en slags handlingsplan for, hvordan man vil agere i forskellige situationer. Således har
starten på sæsonen 2020/2021 vist et behov for øget kommunikation og det er disse, der skal
inkluderes i en handlingsplan. Endelig følger klubben generelt BDs anvisninger, som løbende
opdateres.


6. Det sportslige
Udvalgsberetningerne omtaler de enkelte resultater for hold og enkelte spillere.
Her er mange flotte resultater omtalt - både individuelle og for hold. Vi har fortsat mange, der spiller
turneringer herunder en stigende tendens blandt seniorer. Det er positivt for udviklingen af klubbens
talentmasse og breddespillere.
Vi kan stadig blive bedre til at hylde flere af dem, der bare tager ud for at spille og opleve
sammenholdet. Således skal vi være bedre til at opfordre til at dele disse oplevelser på vore sociale
medier og fra bestyrelsens side understøtte redskaberne hertil. Det må være et mål for de
kommende år, som jeg håber den nye bestyrelse vil tage med sig.


7. Sponsorer
LBs sponsorer udgør stadig en vigtig brik i bestræbelserne for at opretholde et attraktivt
træningsmiljø og aktivitetsniveau.
Det er en svær opgave, men der barsles hele tiden med nye tiltag, som vi håber kan skabe flere midler
til klubben de kommende sæsoner.
I den forgange sæson er det lykkes at øge indtjeningen på Krudtsalg og vi fik også tildelt en afdeling
af den nye Grand Prix Circuit, som gav et pænt resultat til klubben. Disse fortsætter vi med i den
kommende sæson.


8. Øvrige aktiviteter
Haltider
I slutningen af 2018/2019 etablerede kommunen nye regler for tildeling af haltider. Således tildeles
haltider nu ud fra antal medlemmer. Her ligger LB - indtil nu – ganske fint, men det er tidsrummet
16-22, der er meget rift om. Og her er kampen hård. I slutningen af denne sæson bekendtgjorde
kommunen renoveringsarbejder i Ravnsholthallen, som medførte tab af haltider, der ikke kunne
erstattes i tilstrækkeligt omfang. Vi klarede det dog nogenlunde ved at omfordele vore interne tider,
men udfordringen består også i den kommende tid.
Opsætning af måleenheder i alle kommunens haller i foråret 2020 kan føre til øget pres på haltiderne.
Derfor skal vi opfordre alle medlemmer til at komme så meget i hallen som muligt, hvilket vil vise, at
aktiviteten i vore haller er meget stor – på alle tidspunkter og alle dage. Så, tag gerne op i hallen på
ledige tider og slå lidt fjer.


9. Fremtiden
I min tid, har bestyrelsen holdt og udviklet det strategiske fokus på at have en social klub, hvor der
er plads til både elite og bredde. Den fokus håber jeg bliver fastholdt i årene fremover, hvor jeg ikke
længere vil være bestyrelsesmedlem i LB. Således meddelte jeg på sidste års generalforsamling, at
jeg ville trække mig med udgangen af denne sæson. Og nu er tiden så kommet. Det har været fantastiske år, hvor jeg har fået opfyldt et ønske om at være med til at drive og forandre klubben.
Det synes jeg er lykkedes fint, hvor både det sociale såvel som egenkapitalen er blevet væsentligt
styrket. Alt sammen er sket i samarbejde med en engageret bestyrelse og frivillige.
Det er også en glæde at opleve, at der i dag er opstillet en kandidat til at tage formandsposten. Jeg
håber generalforsamlingen vil vælge kandidaten, som jeg er sikker på vil føre det gode arbejde videre
og samtidig helt sikkert også komme med nye og spændende initiativer til glæde for hele klubben.
Som altid, vil jeg afslutte med at sige en KÆMPE STOR TAK til bestyrelsen, alle de frivillige, trænere,
sponsorer og øvrige, der er med til at gøre LB til en attraktiv badmintonklub.


Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Søren Toft, Formand 


Seniorspilleudvalgets beretning for sæsonen 2019/20
Af: SSU-formand Jens Buck-Jensen


Hermed et resume af sæsonen til fremlæggelse på generalforsamlingen torsdag den 20. oktober 2020.


1. Spillertruppen
Farvel til
Ved udgangen af sæsonen sagde vi farvel til 15 spillere – Kristian Høholt Kræmer, Morten
Herschend, Nicklas Engholt, Mikkel Kærsgaard, Magnus Malfilatre, Andreas Noga, Mikkel Lindgren,
Nikolaj Schmidt Petersen og Sebastian Schmidt Petersen, Irina Andersen, Line Broen Magersholt,
Eva Pedersen, Lykke Nielsen, Eva Josephsen og Josefine Haarkjær.
Efter den officielle klubskiftedato meldte Mikkel Enghøj sig ud for at spille i Skovshoved, hvor han
mente, han bedre kunne få opfyldt sine personlige ambitioner om en karriere i herresingle, som
han ikke følte var til stede i LB.
Tine Baun har på grund af barselsorlov ikke været aktiv som spiller i sæsonen 2019/20.
Goddag til
Med et farvel til nogle, var det også velkommen i LB til andre – Laura Førby Petersen fra Ikast, Eskild
Wang Trolle fra Holte, Joachim Weikop i come back, Miklas Andersen fra Solrød, Peter Rønn
Stensæth (EU) fra Slagelse, Talar Laa fra Lyngby og Gustav Tolstrup fra Kolding. Talar har endnu ikke
fået arbejds- og opholdstilladelse.
Herudover har klubbens nye SSU cheftræner Johnny Askevig truffet aftale med 3 norske spillere –
to damer og en herre, alle med verdensranglistepoints om at medvirke i holdturneringen, når der er
mulighed og behov for det. De har fået status som EU-spillere og er indplaceret på den danske
senior rangliste.
Josefine Haarkjær flyttede i august til Ikast på efterskole, men har efterfølgende meldt sig tilbage i
LB for at spille seniorkampe, og det har vi taget imod med kyshånd.
Oprykket til U 17 rækken er Anne-Marie Colstrup og August Jæger.
Den samlede SSU bruttotrup inkl. U 17 spillerne og nordmændene er pr. 12. september 2020 47 spillere, fordelt på 28 herrer og 19 damer - tolv færre end sidste sæson. Med så lille en bruttotrup
måtte vi desværre afmelde vort nyoprykkede 5. hold i serie 2, da vi simpelthen ikke har piger nok.
Oprykket til U 17 rækken
Anne-Marie Colstrup og August Jæger.
Den samlede SSU bruttotrup inkl. U 17 spillerne og nordmændene er pr. 12. september 2020 47
spillere, fordelt på 28 herrer og 19 damer - tolv færre end sidste sæson. Med så lille en bruttotrup
måtte vi desværre afmelde vort nyoprykkede 5. hold i serie 2, da vi simpelthen ikke har piger nok.


2. Holdturneringen
1. Division
Sæsonen for 1. holdet var primært præget af et nyt kampprogram med kun 9 kampe i stedet for 13
– 2 XD, 2 DS, 2 HS, 2 HD og 1 DD med mulighed for at indsætte ekstra spiller, der også i samme
holdrunde måtte bruges på 2. holdet og hertil et kompliceret ranglistesystem, som gjordet ikke helt
let at stille hold.
Og sekundært var det år 1 efter Tine, og det kunne mærkes på resultaterne i DS, hvor vi tabte 5 ud
af 14 kampe mod tidligere 0. Men bredden på holdet var alligevel så god, at vi vandt 4 ud af 7
kampe i grundspillet og sluttede på 5. pladsen efter KMB 2010, der kun vandt 3 kampe. Til gengæld
havde de bedre målscore takket være det nye pointsystem, hvor alle vundne kampe gav points plus
bonuspoints afhængig af sejrens størrelse.
Dermed mistede vi chancen for et hattrick om at spille oprykning til ligaen. I stedet blev det
nedryknings- spil mod de tilsvarende hold fra vestkredsen. Her viste det sig, at der var klasseforskel
på holdene i øst og vest. To sejre på 8-1 og 9-0 og en 1. plads blev det til, inden Corona pandemien
satte en stopper for alt slutspil 11. marts.
2. Division pulje 2
Fra 2. division og nedefter spilles der stadig fuldt program med 13 kampe. Den anden sæson for 2
resulterede i en 5. plads i grundspillet. Årsagen hertil var en fodfejl i holdopstillingen mod Hillerød,
hvor resultatet efter medhold i protestsag blev ændret fra 7-6 til 10-3, og det var nok til, at Hillerød
overtog 4. pladsen og dermed muligheden for oprykningsspil.
I stedet blev det nu til nedryknings slutspil, men her var vi fuldstændigt suveræne og sluttede bedst
med tre sejre ud af tre mulige. Den sidste blev ikke spillet på grund af Corona.
Danmarksserien pulje 5
Det nyoprykkede LB 3 klarede sig fantastisk i sin første sæson med en 3. plads i grundspillet efter 4
vunde kampe ud af 7. Med en plads i oprykningspillet var der gode muligheder for endnu en
oprykning, omend vi har afhængig af en anden kamp i sidste runde. Det satte Corona imidlertid en
stopper for og 3. pladsen blev stadfæstet med en administrativ afgørelse fra forbundet.
Det blev så alligevel til en oprykning par force, da ligaen efter en beslutning i forbundets
hovedbestyrelse efter bare en sæson igen blev udvidet til at omfatte 10 hold. Sjællandsserien pulje 1
Det nyoprykkede LB 4 vandt 4 kampe ud af syv og sluttede 3’er efter Birkerød og Hillerød, men i
slutspillet var de tilsvarende hold fra den anden pulje for stærke og det blev kun til et enkelt point
og en 7. plads, da turneringen stoppede 11. marts. Men sæsonmålet var en plads i
oprykningsslutspillet, og dermed er resultatet godkendt.
Sjælland serie 3
For første gang i mere end 20 år var bruttotruppen med 59 spillere så stor, at vi kunne tilmelde et 5.
hold i kredsens laveste række - serie 3. Det blev en vaskeægte succes for de unge U 17 spillere og et
par tilkaldte veteraner, der gjorde rent bord i både grundspil og slutspil. To 1. pladser og direkte
oprykning til serie 2.
Stort tillykke.


3. Trænere
Danni Persson har i Tine Bauns barselsorlov vikarieret som SSU cheftræner i nært samarbejde med
Ann Nielsen, Kian Andersen og Mikkel Toft, og træningen har overordnet set fungeret
tilfredsstillende. Opgaverne har været fordelt mellem trænerne, så den øgede specialisering i single
og double er videreført i træningspassene sideløbende med en højere grad af hård fysisk
intervaltræning og skadeforebyggende træning.
I de tidlige vintermåneder lykkedes det SSU at finde en varig løsning på cheftrænerposten efter Tine
Baun. Valget fandt på 56-årige Johnny Askevig, med hvem vi har tegnet en 2-årig aftale gældende
fra 1. juni. Dermed forlader han efter 11 år jobbet som sportschef og hovedtræner for det norske
forbund. Johnny er gået til opgaven med stor ildhu og interesse og har siden
kontraktunderskrivelsen arbejdet som freelance uden beregning indtil den officielle jobstart. Efter
tre måneder på jobbet synes det at stå klart, at han med sin stor faglige ballast og personlighed er
den rigtige mand til jobbet og nyder stor respekt fra spillerside.
Ungseniortræningen er fra sæsonen 2019-20 flyttet til Lillerødhallen fra AG, og suppleret med
endnu en træningsmulighed i Blovstrødhallen onsdag aften med Joshua Eipe og Mikkel Toft som
tovholdere og har fungeret tilfredsstillende.


4. Individuelle resultater
Irina Andersen er den eneste LB’er, der har opnået nævneværdige resultater i sæsonen. I Lillerøds
Senior M Grand Prix blev det til en 2. plads. Den blev byttet til en 1. plads ved det tilsvarende
stævne i ABC Aalborg, medens det til DM blev til en plads i kvartfinalen. Irina deltager på
forbundets talenttræning.
Internationalt har flere af vore spillere på 1. og 2. holdet været ude at prøve kræfter på
Europaturen – dog uden at opnå bemærkelsesværdige resultater. 


5. Egne åbne turneringer
Takket være stort entusiastisk forberedende arbejde fra Søren Tofts side blev vi tildelt og fik ultimo
november afviklet en af de fire events i den nye Senior M Grand Prix serie, der skal holde spillerne
fra 2. geled hjemme i stedet for at deltage i europæiske challenge turneringer af tvivlsom værdi for
deres udvikling.
Det blev på alle områder en stor succes med et overskud på 25.000 kr. til følge. Trods de relativt
høje tilmeldingsgebyrer var der stor deltagelse og tilfredshed blandt spillerne med vores set-up.
I A-rækketurneringen den 15.-16 februar var der total dominans fra klubbens egne spillere.
Herresingle var et rent LB-anliggende med Oliver Skovbo som vinder over Mikkel Toft, og i
damesingle blev Signe Ghodt nr. 2. Herredoublen var igen en ren LB-finale med sejr til Mikkel
Toft/Alexander Pedersen over Philip Olah/Loui Kjær Kjellberg. Damedoublen blev vundet af Signe
Ghodt/Ida Marie Winther, Solrød over Eva Pedersen/Isabell Christensen, medens mixdoublen gik til
Loui Kjær Kjellberg/Emilie Erikson over Rasmus Andresen/Emma Igel, Hillerød.


6. Li-Ning bold- og tøjaftale
Sæsonen var den sidste af to i aftalen med Li-Ning, og den forløb så tilfredsstillende, at vi besluttede
os for en ny 2-årig aftale. Den nye Super 1000 bold har bestået eksamen og anvendes nu overalt i
klubben.
Ved sæsonens udgang var klubbens samlede forbrug små 1.300 dz - 200 lavere end budgetteret, men
det skyldes sæsonstoppet den 11. marts på grund af Corona.


7. Sponsorer
Sponsormarkedet er fortsat vanskeligt. Ingen af holdene har en trøjesponsor, men vi er dog
lykkedes med at sælge et nyt banesponsorat. Copenhagen Broking har overtaget WTC-Advokaterne
på bane 4, Rema 1000 Allerød har forlængetaftalen på bane 5, og det samme har Handelsbanken
på bane 2. I skrivende stund er vi også ved at sælge bane 6.
Team Allerød Elite har igen bidraget med et personligt sponsorat til Irina Andersen, medens PM
Montage A/S efter fem år har valgt at stoppe sit sponsorat af 1. holdet.


8. Økonomi
På økonomisiden har udvalget efter bedste evne forsøgt at bidrage til en fortsat stram omkostningsstyring på vores respektive konti og henviser til Mads Jægers regnskabsaflæggelse.


9. SSU arbejdet
På sidste års generalforsamling blev SSU suppleret med tre nye medlemmer – Lars B. Pedersen,
Sofie Jæger og Cathrine Helding, så vi nu er en stærk og handlekraftig kvartet med et udtalt ønske
om at få en spiller med i udvalget. Dette for at gi’ de unge spillere en fornemmelse af lederarbejdet i kulissen, der på sigt kan bidrage til et generationsskifte på ledersiden.
Der er fortsat en rigtig god sparring mellem SSU og trænerteamet – Johnny Askevig, Ann Nielsen,
Mikkel Toft og Danni Persson om hverdagens mangeartede store og små opgaver og perspektiverne
på den lange bane.
Som ny forhandler af spilleraftaler har Lars B. Pedersen spillet en fremtrædende rolle og med
utrættelig energi lagt mange timer og ressourcer i at få aftalerne på plads. Opgaven har været
krævende og har taget lang tid, fordi det som udgangspunkt at vanskeligt at tegne mere end 1-årige
aftaler med spillerne.


10. Andre aktiviteter
Under 1. holds kampene, der kræver sit eget særlige set-up, har vi indført salg af amerikansk lotteri i
stedet for det gamle V6 spil. Som billetofficial er det lykkedes Bendte Rasmussen med stor succes at
melde alle 500 lodder udsolgt på næsten rekordtid, ligesom hun tilsvarende er lykkedes med at skaffe
fine præmier hos de lokale handlende forud for hver holdkamp. Lotteriet har givet et noget større
bidrag til klubkassen end V6 spillet gjorde, så det var en positiv nyskabelse.


11. Evaluering af sæsonen
Det er udvalgets opfattelse, at vi nu har etableret et træningsmiljø, der fremmer glæden ved at
spille badminton og forhåbentlig giver andre lyst til at spille i LB. Vi må dog erkende, at det stadig er
de store klubber omkring København, der tiltrækker de fleste spillere. Her spiller vores geografiske
placering en stor rolle ved valg af klub.
Overordnet har træningen båret frugt med tilfredsstillende resultater for alle fem seniorhold som
beskrevet indledningsvist. 1. og 2. holdet vandt deres respektive slutspil, 3. holdet var tæt på
oprykning, men blev i sidste ende tvangsoprykket på grund af en udvidelse af ligaen. 4. holdet
ramte skiven og nåede sæsonmålet om et oprykningsslutspil. 5. holdet gik ubesejret gennem både
grundspil og slutspil og rykkede op i serie 2.
Ser vi på de enkelte spillere, er det glædeligt at se, at de efter en sæson med hård og målrettet
træning har løftet deres færdigheder til et højere niveau.


12.Udfordringer og sportslige mål
Hvordan skal det så gå i den nye sæson? Med den store åreladning af de bedste spillere har vi nu en
bruttotrup på 47 spillere og heraf kun 19 piger. Derfor har vi desværre måttet sige farvel til 5.
holdet. Men med en god blanding af rutinerede spillere og unge talenter, der trives godt med
hinanden og det gode træningsmiljø, er vi gået ind til den nye sæson med en aftale om at rykke
sammen i bussen og i fællesskab løfte udfordringen, der ligger i at fastholde 1. holdet og 2. holdet i
1. og 2. division og kæmpe for at 3. holdet med en tvangsoprykning kan redde livet i 3. division og
endelig støtte de unge spillere i deres fortsatte udvikling på 4. holdet i Sjællandsserien. Her der det
bl.a. glædeligt at se, at spillere i den yderste periferi har valgt at fortsætte i klubben, efter at der er fundet plads til dem på fællestræningen tirsdag og torsdag.
Efter afvikling af de tre første holdrunder den 5. oktober 2019 vil SSU og trænerteamet i fællesskab
opstille sæsonmål for de fem seniorhold. Udgangspunktet synes objektivt set at være en
konsolidering for holdene i de enkelte rækker, om end 3. holdet forventes at få det overordentligt
svært.


13. Den nærmeste fremtid
Skal vi fastholde vores unge talenter og tiltrække nye spillere, er det nødvendigt med et godt
træningsmiljø ledet af de bedste trænere og udført af en dedikeret spillertrup, en tilstrækkelig
halkapacitet, et godt klubliv, flere frivillige hænder og selvfølgelig en god økonomi, der giver
mulighed for tegning af flerårige aftaler med spillere og samarbejdspartnere.
Vi skal fortsat arbejde målrettet på at fastholde LB som en eliteklub blandt Danmarks bedste, men
på samme tid også være i stand til at kunne favne rummeligheden blandt de næstbedste. Det ser det
ud til, at vi kan, for spillerne trives godt med hinanden på tværs af holdskel og alder, og blandt
tovholderne er der bred enighed om, at LB skal stræbe efter at være den klub i Danmark med det
bedste sociale miljø.


14.Tak for sæsonen
Til slut vil jeg gerne på udvalgets vegne takke alle i klubben, bestyrelsen og mine kollegaer i de
spillende udvalg, der hver på sin måde har bidraget til en god sæson 2019/20 og givet blod på tanden
til en ny sæson.


Ungdomsudvalgets beretning for sæsonen 2019/2020
Af: USU-formand Ann Nielsen


1. Indledning
Forud for hver sæsonstart og allerede inden den tidligere sæson er slut påbegyndes planlægning af
næste års sæson. Forhandlinger med trænere og hjælpetrænere pågår hele foråret. Der diskuteres
og forhandles med kommunen og brugerrådene om haltider, som hvert år er et puslespil at få til at
gå op. Der igangsættes planlægning af næste års træningspas og holdinddeling, tilmelding til
holdturneringen, specialtræning og meget mere.


2. Træning og trænerstab
Danni Persson har også i denne sæson stået som cheftræner for ungdom og har sammen med Joshua
Eipe varetaget træningen af alle talentspillere. Sara Runesten har sammen med Victoria Lehmann
har ansvaret for udviklingsholdene og stået for træning af klubbens yngste spillere. Igen i år har
trænerteamet for ungdom haft fokus på udvikling af spillerne samtidig med, at det skal være sjovt at
træne og give mulighed for etablering af sociale relationer børnene imellem.
Joshua Eipe valgte desværre at stoppe i LB med udgangen af sæsonen og i stedet engagere sig fuldt
ud i Gentofte Badmintonklub, hvor han selv har spillet hele sæsonen. LB ønsker Joshua held og lykke
fremover.


3. Holdturnering og turneringer
LB havde fra sæsonstart 13 hold med i ungdomsholdturneringen, heraf et hold i den bedste række i
årgangene U13-U17. Faktisk lykkedes det at stille to hold i den bedste U17 række. For første gang
havde klubben tillige tilmeldt et rent pigehold i U13 rækken. For mange spilleres vedkommende er
holdturneringen indgangen til fremtidig turneringsaktivitet, og klubben tilskynder som mange som
muligt til at deltage i holdturneringen.
I de bedste rækker lykkedes det U17-holdet at vinde sin pulje og dermed kvalificere sig til DM for
hold, som dog blev aflyst pga. af Corona-krisen.
Til det individuelle DM for elitespillere havde LB 12 spillere med fordelt på alle årgange. DM var
planlagt til afholdelse primo april 2020, men blev pga. Corona-krisen udskudt til august 2020. Og
uanset det udskydelsen og det ændrede træningsforløb – spillerne, der var tilmeldt DM fik mulighed for et kortere træningsforløb i slutningen af sommerferien – blev DM er stor succes for LB, særligt i
de yngre rækker med 2 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 2 bronze i U13 og 1 guldmedalje i U15
damedouble.
Gennem hele sæsonen har LB’s mange ungdomsspillere repræsenteret klubben ved turneringer
med mange flotte resultater.


4. Klubliv i ungdomsafdelingen
Sæsonen 2019/2020 blev traditionen tro skud i gang med den årligt tilbagevendende opstartslejr i
Lalandia. Som sædvanligt var der stor opbakning fra både senior- og ungdomsafdelingen og de
frivillige forældre, der sikrer at alt det praktisk forløber som det skal.
Lillerød Badminton var repræsenteret på AKTIV FRITID. Flere af spillerne havde iklædt sig klubtrøjen
og tog en snak med interesserede børn og forældre, der gerne ville vide lidt mere om, hvad det vil
sige at spille badminton.
Der er blevet afholdt de populære camps, både i efterårs- og vinterferien samt opstartscampen
”Kampklar”, som henvendte sig til spillere fra U13-U17 EM-rækkerne. Her var fokus på teknik,
styrketræning og ernæring.
Juleturneringen blev igen i år afviklet som en 2 generationers turnering. Hver spiller var tilmeldt
turneringen med en forælder som makker.
I efteråret var stort set alle ungdomsspillere rundt og sælge kalendere, hvor overskuddet fra salget
går til klubben. Alle ydede en kæmpeindsat, som gav et rekordstort resultat på ca. 45.000 kr.
Det traditionelle klubmesterskab, der plejer at afholdes i slutningen af maj og dermed markere
afslutningen på sæsonen, måtte desværre aflyse som følge af Corona-krisen.


5. Corona-krisen
Onsdag d. 11. marts meddelte statsministeren, at Danmark lukkede ned. For LB betød det, at alle
træninger med øjeblikkeligt varsel blev aflyst og al adgangen til hallen blev lukket. Efterhånden som
det stod klart for alle, at nedlukningen ville vare længe, begyndte ungdomstrænerne at invitere
spillerne til deltagelse i virtuel fællestræning via diverse forskellige sociale medier.
I begyndelsen af juni, da der blev åbnet for adgang til udendørs idræt, arrangerede
ungdomstrænerne fælles udendørs træning i mindre hold.
Da hallerne igen åbnede for almindelig træning i midten af juni, valgte LB at forlænge sæsonen ind i
skoleferien, således at alle ungdomsspillere fik mulighed for træning i ugerne 27, 28 og 29.


6. Sportslige mål for 2020/2021
Fokus i den kommen sæson vil fortsat være på udvikling af klubbens unge spillere og særligt fokus vil
være på at få klubbens yngste og nye spillere engageret i det sociale miljø, turneringer og holdturneringen. Det er vigtigt at få de yngste spillere til at deltage i turneringer, som er med til at
udvikle dem og skabe sociale relationer på tværs af klubberne.
Klubmiljøet og det sociale sammenhold skaber trivsel blandt spillerne, og et stærkt socialt miljø er et
centralt fundament i fastholdelsen af unge spillere i badmintonsporten. For vores helt unge spillere
vil fokus være på at få startet op med at spille holdkampe og begynderturneringer, og samtidig have
fokus på at øge turneringsdeltagelse over tid. Det skal samtidig være med til at sikre fødekæden i
klubben op mod senior.


7. Tak for sæsonen
En stor tak for samarbejdet til alle trænere, frivillige ledere, forældre og andre, der tager del i
ansvaret, er med til at få hverdagen til at fungere og som gør vores aktiviteter til en succes.
På gensyn i 2020/2021 til flere spændende oplevelser for Ungdom i Lillerød Badmintonklub.


På vegne af Ungdomsudvalget
Ann Nielsen, Formand USU


Veteranudvalgets beretning for sæsonen 2019/20
Af: VETU-formand Susan Galsøe


1. Sæsonen
VETU kunne i sæsonen 2019-20 fortsætte med det samme antal hold som forrige sæson med 3 +40
veteranhold i de 3 bedste rækker, det nye +50 hold i række A og 3 motionisthold i bedste og
næstbedste række. Det skyldtes en forholdsvis stabil gruppe af spillere om end der har været
udfordringer gennem hele sæsonen med at få sat hold.
Vi er stadig blandt de største klubber på Sjælland veteranmæssigt og vi tror på at vi med vores
træningskoncept og deltagelse i holdturnering fortsat kan tiltrække spillere på både veteran- og
motionistsiden.
Træningen i den forgangne sæson var fordelt på 4 træninger med 2 fællestræninger primært for
holdspillere i hal 1 om mandagen til hhv. motionister og motionister/veteraner samt 2
fællestræninger for primært holdspillere i hal 1 om onsdagen til hhv. veteran +50 og øvrige
veteraner.
Mandagstræningerne var desværre udfordret af sammenfald med hjemmekampe for LB’s 1. hold,
hvorfor de i sæson 2020/21 er flyttet til at ligge i weekenderne.
VETU blev som de øvrige afdelinger også ramt af Corona-nedlukningen og måtte undvære at afvikle
klubmesterskaber, men fik heldigvis mulighed for at træne de første 3 uger af sommerferien.


2. Resultater
Sidste sæson blev resultatmæssigt godkendt med følgende placeringer for veteranholdene:
• VT1 blev nr. 1 i Elite-rækken. De har i den kommende sæson fået dispensation til at spille i
Københavnerkredsen sammen med Solrød, hvor vi er spændte på om det giver lidt mere
udfordring.
• VT2 blev også nr. 1, men i Mesterrækken – og rykker med 1 point mere end Humlebæk op i
Eliterækken, hvor der venter nogle udfordrende kampe.
• VT3 avancerede fra forrige sæson og blev en flot nr. 2. Holdet kunne således fortsætte i Arækken, men vi har været nødt til at lave holdet om til et rent herrehold grundet mangel på
damer.
• VT+50 blev nr. 6 ud af 8 og ser ud til at have fundet sit rette niveau i A-rækken, hvor de
fortsætter i denne sæson.
Motionistholdene, 3 i alt, sluttede således:
• MOT1 vandt Elite-rækken på et hængende hår og fortsætter i rækken. • MOT2 blev nr. 3 i Eliterækken og fortsætter også i rækken.
• MOT3 blev nr. 5 i Serie 1 og fortsætter i rækken om end vi er noget udfordret på at få spillere til
holdet grundet afgang af en håndfuld spillere på mandagstræningen.


3. Den kommende sæson
VETU’s opgave i denne sæson bliver at få mandagstræningen til at fungere med en ændret
spillersammensætning og så arbejdes der ihærdigt på at få MOT3 holdet besat med faste spillere.
Derudover bliver det spændende at se hvordan VT1-holdet kommer til at klare sig i
Københavnerserien, hvordan VT2-holdet klarer sig i den bedste række og også hvordan det ny
herre-hold klarer sig i en - for LB - ny række.
Desuden vil vi arbejde med skadesforebyggende opvarmning til træning, hvor vi på den ene af
vores træninger allerede har haft besøg af LB’s samarbejdspartner, Nordsjællands Sportsfysioterapi,
der gav et fint oplæg til gode øvelser og stod til rådighed for individuelle spørgsmål om skader mv.
Endelig håber vi på at kunne gennemføre et klubmesterskab til april, som vi plejer.
VETU består i den kommende sæson af 4 medlemmer, nemlig nytilkomne Christelle Carlsson og
gengangerne Ebbe von Arenstorff, Irene Harder og undertegnede.


4. Tak
VETU-formanden vil gerne rette en speciel tak til udvalgsmedlemmerne i VETU samt de personer
der gennem sæsonen enten har påtaget sig hvervet som holdleder for et af de hold, der var tilmeldt
i veteran eller motionist turneringerne, været ansvarlig for træningerne man-onsdag eller taget
initiativ til en intern træningsturnering.


Susan Galsøe
VETU Formand


Sponsorudvalgets beretning 2019/2020
Af: Sponsorudvalgsformand Mads Brandt


1. Udvalgsmedlemmer:

Mads Brandt
Ad Hoc: Jens Buck Jensen, Bendte Rasmussen m.fl.


2. Status på sæson 2019/2020:
Den ultrakorte version er at vi i LB har gode muligheder for at samarbejde med sponsorer, men at vi
mangler frivillige som vil indgå i sponsor-arbejdet. Vi har allerede et godt samarbejde med det
lokale erhvervsliv der kan bygges videre på, og der er rige mulgheder for at være med til at sætte
dagsordenen for det fremtidige sponsor koncept i LB. Sæson 2019/2020 er således præget af at vi i
LB stort set er lykkedes med at komme i mål med budgettet, men at det primært er drevet af salg af
fyrværkeri og eksisterende samarbejder med lokale sponsorer.


3. Sæson 2020/2021
Forventningerne til kommende sæson er at vi uden tilgang af nye kræfter har svært ved at
fastholde indtægtsgrundlaget og budget for kommende sæson er således nedsat en smule ift.
tidligere år. Vi forventer igen i år at engagere en masse seniorspillere og andre frivillige til
fyrværkeri-salg ved Lillerødhallerne mellem jul og nytår, og håber naturligvis på at vi kan fastholde
og øge salget.
Der er behov for flere kræfter i sponsor arbejdet, så ræk ud så vi i fællesskab kan sikre de bedste
muligheder for vores medlemmer i alle aldersklasser. Der er plads på spillertrøjer, der er
banesponsorater, bandereklamer samt plads til kreative idéer.
På Sponsorudvalgets vegne,
Mads Brandt


Motionistudvalgets beretning 2019/2020
Af: Motionistudvalgsformand Helle Stage


1. Sæsonen
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i efteråret 2019 og den første tid gik med, at prøve at få et overblik
over motionistafdelingen.
Så kom Corona i februar 2020 og derefter lukkede alt ned.


På Motionistudvalgets vegne
Helle Stage


Regnskabsaflæggelse 2019/2020 og orientering omkring budget
Af: Kasserer Mads Jæger


1. Generelt/resultat
Pga. nedlukningen relateret til Covid-19 har vi haft en del færre udgifter til bolde og trænere. Vi
havde nogle få trænere med fast månedsløn, som vi fortsatte med at udbetale, da vi ønskede,
at de skulle varetage online træning og ville fastholde dem. Den ene træner aftalte vi dog en lidt
reduceret løn med. De øvrige trænere får løn efter afviklede timer. Disse sparede omkostninger
modsvares kun til en mindre del af, at vi er gået glip af nogle aktivitets-indtægter. Desuden har
vi valgt at hensætte det fulde restance-beløb på udestående kontingenter, jf. nedenfor. Vi
ender på et positivt resultat på 130.549kr, væsentligt over de budgetterede 26.500kr. Så mens
klubben har været hårdt ramt på aktivitetssiden, har vi til gengæld haft en positiv økonomisk
gevinst, som kan hjælpe til med at nedbringe den fortsat negative egenkapital.


2. Kontingentindtægter
Blev lidt lavere end sidste år og ganske tæt på budget (taget de årlige udsving i betragtning).
Kontingentsatserne var uændrede fra året før, så det er ganske godt. De nye ungdomsspillere
fik først tilsendt opkrævning ganske sent i sæsonen, og da samfundet, inklusiv badminton,
samtidig blev lukket ned, har vi en del udeståender blandt disse. Jeg har hensat det fulde
debitor-tilgodehavende for at være forsigtig. Selvom vi nok får kradset nogle af pengene ind i
starten af den nye sæson, er usikkerheden høj. Vi har desværre, men ikke overraskende, fået
nogle få negative kommentarer fra nogle af de veteran/motionist-spillere, som har spillet om
mandagen og hvor der har været mange afbud pga. senior 1.-holdskampe. Dette har også været
diskuteret indgående i bestyrelsen og hvor vi har bedt SSU om at forsøge at lægge holdkampene
på senior-træningsdage, hvilket reglerne fra forbundets side dog ikke gjorde så nemt for os,
men det vil vi sikre i den nye sæson.


3. Sponsorindtægter
Var lidt lavere end budgetteret, men højere end sidste år. Netto-sponsorindtægter
(Sponsorudvalg som angivet i noten) var bedre end budgetteret, primært pga. lavere udgifter
end budgetteret og pga. indtægter fra krudtsalg fra året før (december 2018), som vi først fik
opkrævet og indbetalt i denne sæson sammen med krudtsalget i december 2019. Vi er fortsat
udfordret på egentlige sponsorer, hvilket også er indregnet i budgettet, som er sat ned.


4. Arrangementer klub
Gav et lille negativt bidrag, da vi kun havde en lille indtægt fra Lalandia-træningslejren, som blev
mere end modsvaret af nogle tøj/tryk-udgifter. Andre aktiviteter blev aflyst pga. nedlukningen. Vi budgetter fortsat med indtægter på ca. 20.000kr fra arrangementer. Vi får desuden en ny
klubtrøje, som vil kunne give lidt ekstra. Men da vi bibeholder sorte shorts/skirts og den
nuværende overtrækstrøje/-buks, er det begrænset, hvad vi kan forvente. Der ligger dog en
upside ift. budgettet her.


5. Tilskud
Tilskuddet fra Allerød Kommune blev forhøjet i år og endte på 108.715kr, en del over de
budgetterede 85.000kr. Vi fik ikke søgt andre tilskud (vi budgetter typisk med ca. 20.000kr til
cykler/tæller-apparater/motionsredskaber eller lignende). For den nye sæson har vi budgetteret
med 21.000kr i tilskud, som vi allerede har modtaget fra Nordeafonden til brug for endnu en
boldmaskine, som netop er blevet leveret i sidste uge.


6. Ungdomsspilleudvalget
Endte en del bedre end den budgetterede netto-udgift. Primært pga. nedlukningen havde vi
færre indtægter fra ungdomsturneringer (ca. 35.000), men sparede også en del udgifter på
timelønnede trænere (ca 57.000) og udgifter til hold-DM (ca. 10.000kr). Jule-lotteriet gav en
væsentlig større indtægt end forventet (45.000kr mod budgetteret 20.000kr).


7. Seniorspilleudvalget
Endte tilsvarende en del under den budgetterede netto-udgift pga. nedlukningen, hvilket især
forbedrede boldforbruget (med 34.000kr) og trænerudgifterne (med ca. 37.000kr). Disse
sparede trænerudgifter ses under Egenbetalinger, som er indtægter fra spillere, der blev tilbudt
individuel træning med Lian, den kinesiske specialist som også træner flere forbundsspillere. Vi
fik først en aftale i stand med ham lidt inde i sæsonen, hvorfor vi ikke havde budgetteret med
trænerudgiften, som opvejes af spillernes egenbetalinger. Vi gentager succesen her i den nye
sæson og budgetterer derfor nu med beløbet. Da vores 3.-hold rykkede op i 3. division, bliver
holdturneringen lidt dyrere i år. Til gengæld har vi mistet nogle senior-spillere og har 10%
billigere bolde i den nye (2-årige) aftale med Li-Ning, hvilket er afspejlet i budgettet.


8. Veteranspilleudvalget
Har haft et væsentligt mindre boldforbrug end budgetteret pga. nedlukningen og dermed en
lille netto-indtægt. Da vi samtidig lavede lidt rod i kontingentopkrævningen hos holdspillerne,
og der har været en del aflysninger, har vi valgt ikke at efteropkræve penge vedr. holdkampforplejning (der er betalt et holdkamp-gebyr, der dækker det ekstra boldforbrug).
Egenbetalingerne dækker således fint i år. For den nye sæson skal vi dog tilbage til normalen,
dvs. at holdkampspillerne selv skal betale holdkamp-sandwich.


9. Motionsspilleudvalget
Hvilket stort set er LB Ladies, har haft færre boldudgifter end budgetteret.


10. Administration
Endte 27.700kr under den budgetterede udgift, hvilket primært skyldtes tre ting: 1) Et billigere
Badminton Danmark medlemskab end forventet (vi havde budgetteret noget højere end
tidligere, da vi sidste år blev negativt overrasket oven en stigning fra året før); 2) Færre udgifter
til IT, herunder vores hjemmeside, hvor vi nu har Holdsport.dk til at varetage vedligeholdelsen
og hvilket indgår i vores abonnement hos dem; og 3) ”Diverse” som bl.a. indeholder indtægtsføring af de renter på lånindskuddet fra Jytte Agerup, som hun valgte at eftergive til
klubben. Låneindskuddet er nu tilbagebetalt til Jytte. Øvrige diverse udgifter dækker over
udgifter til bl.a. boldskabet, nogle opbevaringskasser til Miniton og spejle til motionsrummet.
Det skal også nævnes, at MobilePay har skruet op for gebyrerne, hvilket koster os ca. 2.500kr
årligt nu (da vi også betaler gebyr i Handelsbanken for en ekstra konto).


11. Renteudgifter
Var lavere end forventet, da vi pga. nedlukningen har haft en positiv kassebalance en større del
af sæsonen end forventet.


12. Afskrivninger
Var som forventet, da vi allerede i sidste sæson afskrev de sidste anlægsaktiver. Ved anskaffelse
af den nye boldmaskine vælger vi da også at straks-afskrive den, så vi ikke skubber udgifterne
foran os.


13. Balancen
Vi valgte igen i 2019/20 ikke at opkræve tidlige kontingenter for den kommende sæson (hvilket
vi tidligere bl.a. har gjort for banespillere for at de kunne beholde deres bane). Med de
udfordringer vi har haft med at få banetider, og de afledte problemer det har givet internt, vil vi
ikke opkræve kontingenter, før vi ved, hvad vi kan tilbyde vores spillere. Tilgodehavende
kontingenter er dermed kun de kontingenter, som vi ikke har fået kradset ind endnu. I år har vi,
dels pga. det gode resultat og dels pga. den sene opkrævning af nye spillere (midt i
nedlukningen, jf. ovenfor), valgt at hensætte det fulde beløb.
”Gæld indskud” er et indskud på 50.000kr fra Jytte Agerup tilbage i 2012 plus renter, som nu er
tilbagebetalt. Jytte eftergav renterne jf. ovenfor.
Som tidligere har vi skyldige træner/spillerudgifter til trænere og spillere, der ikke har fået
brugt deres udgiftsramme, hvorunder de kan få udbetalt relevante udgifter. Det kræver dog, at
de indleverer bilag, og ofte er de lidt sene med at indlevere disse, hvorfor vi hensætter udgiften
til den følgende sæson. Det gavner kun klubbens likviditet. Opstarts-lejren, som de seneste år
har været i Lalandia, bliver i år afholdt i LB-hallen. Pga. nedlukningen har det taget lidt tid at få
dette på plads, så vi har kun nået at få ganske få betalinger ind før sommerferien (2.800kr jf.
noten) og som så hensættes til den nye sæson.


14. Budget for 2020/21
I lighed med de seneste år budgetterer vi med et overskud, der modsvarer den aftale vi har med
banken om at reducere vores overtræksfacilitet med 25.000kr per år. Budgettet lyder på et
overskud på 29.500kr for sæsonen 2020/21.


15. Kontingentsatser for 2020/21
På bestyrelsesmødet i april 2020 besluttede bestyrelsen af hæve kontingentsatserne med 10kr,
jf. bestyrelsens mandat i vedtægterne. Dette er implementeret ved opkrævningen i opstarten af
den nye sæson (startende fra juli måned 2020).


16. Revision
Regnskabet er som sædvanligt blevet revideret af vores eksterne revisor, Grant Thornton. Og
som sædvanlig har vi haft to interne kritiske revisorer til at se regnskabet igennem.
/Kasserer, Mads Jæger


Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Lillerød Badminton Klub.
Flere artikler