Allerød samler kræfterne for at forme fremtidens klimaneutrale varmeløsninger

Foto: Allerød Kommune.
dato

Dialogmøde i Allerød sætter fokus på fremtidens klimaneutrale varmeløsninger

Den 10. april 2024 samles borgere og eksperter i Allerød Kommune for at diskutere mulighederne og vejen frem mod klimaneutrale varmeløsninger. Mødet er organiseret med det formål at give indblik i både opgaveudvalgets arbejdsproces og de politiske ambitioner på området.

Omkring 45 borgere deltog sammen med 11 medlemmer fra opgaveudvalget samt fire medarbejdere fra kommunens forvaltning. Deltagelsen underlinede interesse og engagement fra lokalsamfundets side i at finde bæredygtige løsninger for fremtiden.

Oplægsrækken bød på indsigter fra eksperter såsom Anders Møller Glümer, Brian Vad Mathiesen, Bjørk Paamand Olsen og Søren Skjold Andersen. Disse oplæg bidrog med dybdegående viden om politiske ambitioner, energiplanlægning og tekniske løsninger, der er centrale elementer i overgangen til klimaneutrale varmeløsninger. Til at facilitere en inklusiv dialog med alle deltagere blev den online platform Slido anvendt, hvilket sikrede en effektiv opsamling af spørgsmål og feedback.

Det blev klart, at de indsamlede perspektiver og input fra dialogmødet vil spille en væsentlig rolle i det videre arbejde med udformningen af anbefalinger til byrådet omkring fremtidens varmeforsyning. Noterbart er, at der ikke vil blive udarbejdet et formelt referat fra mødet, hvilket stiller ekstra krav til opsamlingen og integrationen af de delte synspunkter i projektets næste faser.

Opgaveudvalget for kollektive og klimaneutrale varmeløsninger har som sit kerneopdrag at sikre, at borgernes perspektiver bliver hørt og integreret i de anbefalinger, de skal levere til byrådet i sommeren 2024. Den aktive inddragelse af borgere og eksperter tydeliggør kommunens forpligtelse til ikke kun at nå, men også at navigere overgangen til en klimaneutral fremtid på en måde, der er informeret, inklusiv og ambitiøs.

Med dette initiativ tager Allerød Kommune et vigtigt skridt i retningen af at omsætte politiske ambitioner til praktiske og bæredygtige varmeløsninger, der kan tjene som model for andre kommuner i Danmark. Borgerne i Allerød viser hermed, at de er villige til at engagere sig i og støtte op om de nødvendige ændringer for at nå de ambitiøse klimamål.

https://alleroed.dk/politik/vision-politik-strategi/opgaveudvalg-17-stk-4-udvalg/opgaveudvalg-om-kollektive-og-klimaneutrale-varmeloesninger-i-alleroed-kommune/dialogmoede-om-kollektive-varmeloesninger

Kilde: Allerød Kommune