Allerød Kommune modtager stor donation til at støtte unges klimaprojekter

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune modtager donation til at fremme unges klimainitiativer

Allerød Kommune har modtaget en generøs donation på ca. 345.000 kr. fra Bloomberg Philanthropies’ klimaindsats "Youth Climate Action Fund". Denne donation skal støtte klimaprojekter igangsat af unge mellem 15 og 24 år.

Den 22. august bliver der afholdt en klimacamp på Allerød Gymnasium, målrettet 9. klasser, gymnasielever og ungeorganisationer fra Allerød. Deltagerne vil her kunne høre mere om klimafonden og arbejde med at ansøge om støtte.

Deltagerne på klimacampen kan søge op til 35.000 kr. i støtte til deres projekter, og ansøgningsfristen er den 27. august. Midlerne uddeles senest den 30. september, og ansøgninger kan sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk med emnet "ungeklimafond - ansøgning".

Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på ansøgeren, information om gruppen eller foreningen, en beskrivelse af projektidéen, projektets fordele og målgrupper, en tidsplan for projektet, og en plan for projektets formidling samt et simpelt budget over forventede udgifter.

Foreninger i samarbejde med unge mellem 15 og 24 år, samt grupper af unge mellem 15 og 24 år, kan søge midlerne. For at få udbetalt støtte skal unge enten samarbejde med en forening eller kontakte Allerød Kommune for assistance.

Ansøgningsperioden er allerede åben og løber frem til 27. august. Kommunen opfordrer alle med en idé til at søge, også selvom de ikke er klar til fristen.

De aktiviteter, der støttes, inkluderer klimaprojekter, som gavner mennesker og natur i lokalsamfundet. Eksempler er projekter, der fremmer mere natur og biodiversitet, let adgang til natur, deletransport, mindre forbrug, arrangementer, og fokus på ressourcer.

En bedømmelseskomité vil udvælge de projekter, der skal støttes. Information om hvornår komitéen mødes, vil blive offentliggjort senere.

De uddelte midler skal bruges til aktiviteter, der foregår i 2024, og uddelingen sker senest den 30. september 2024.

For mere information kan man kontakte klimakoordinator Anne Sofie Hartelius på email: asoh@alleroed.dk eller telefon: 48126672.

Allerød Kommune deltager sammen med 100 byer og kommuner verden over i Youth Climate Action Fund, og donationen på 50.000 dollars (ca. 345.000 danske kroner) vil blive uddelt i portioner á 1.000-7.000 dollars (ca. 7.000-35.000 danske kroner) til projekter som klimaevents, naturaktiviteter og transporteksperimenter.

https://alleroed.dk/borger/kultur-natur-og-fritidsliv/nu-kan-unge-og-ungdomsorganisationer-soege-om-penge-til-klimaprojekter

Kilde: Allerød Kommune