Allerød Kommune modtager støtte til ungdomsrettet klimaprojekt fra Bloomberg fond

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune sikrer sig støtte til nyt klimaprojekt for unge gennem Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund

Allerød Kommune har fået tildelt støtte fra Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund til et ambitiøst klimaprojekt målrettet unge. Fonden, som ledes af Mike Bloomberg, FN’s særlige udsendte, har til formål at fremme klimainitiativer udviklet og ledet af unge i alderen 15-24 år.

Støtten omfatter omkring 350.000 kr., hvilket kommer de udvalgte byer til gode i deres arbejde med lokale klimainitiativer. Blandt 100 byer i 38 forskellige lande, er Allerød Kommune en af de heldige modtagere, og specifikt en af kun seks danske kommuner, der har modtaget denne støtte.

Det støttede projekt vil inddrage Allerød Gymnasium og fokusere på at engagere og inspirere den yngre generation til nytænkning omkring klima. Målet er at understøtte den grønne omstilling og fremme initiativer til bekæmpelse af klimaforandringer. Arbejdet med projektet forventes at tage sin start efter sommerferien.

Karsten Längerich, som er stolt over, at Allerød Kommune er blevet udvalgt af fonden, har udtalt, at det er essentielt, at klimaindsatsen ikke bliver en kilde til afsavn for de unge, men derimod skaber et ungeliv, der både er klimavenligt og fyldt med glæder og fornøjelser.

Forbindelsen til Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund blev etableret, mens Karsten Längerich deltog i COP28 i Dubai, hvor han var inviteret af klimanetværket C40 i egenskab af borgmester. Denne mulighed fremstår som et resultat af Allerød Kommunes vedvarende fokus på bæredygtighed og miljøvenlig udvikling.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/klimafond-inviterer-unge-til-at-udvikle-og-drive-lokale-indsatser

Kilde: Allerød Kommune