Allerød Kommune kickstarter ungdomsledet klimainitiativ med international støtte

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune skaber banebrydende klimaprojekt for unge med støtte fra Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund

Allerød Kommune har taget et stort skridt mod at engagere den yngre generation i klimaforandringsinitiativer med et nyt ambitiøst projekt. Projektet, der er målrettet unge mellem 15 og 24 år, har modtaget vital støtte fra Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Dette betyder, at Allerød er én blandt seks danske kommuner, der nyder godt af denne internationale fonds ressourcer, dedikeret til klimaindsatsen.

Midlerne fra fonden er øremærket projekter, der er udviklet og drevet af unge, med det formål at inspirere lokalt engagement og handling for den grønne omstilling. En kernekomponent i denne indsats er inddragelsen af Allerød Gymnasium samt muligheden for andre unge at involvere sig i de klimarelaterede aktiviteter og projekter.

Borgmester Karsten Längerich har store visioner for projektet, hvor han lægger vægt på en klimavenlig tilgang til ungdomslivet, der ikke indebærer afsavn, men snarere inspiration og nytænkning blandt de unge. Målet er at skabe et miljø, hvor unge føler sig motiverede til at bidrage til klimaforandringsbekæmpelsen gennem innovative løsninger og engagement.

Støtten på omtrent 350.000 kr. til Allerød Kommunes klimaindsats er en del af en global bevilling fra Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund, som har støttet 100 byer i 38 lande. Dette understreger det internationale fokus og den betydning, som lokale projekter har i den globale klimakamp. Borgmester Karsten Längerichs kontakt til fonden og sikring af midler kan tilskrives hans deltagelse i COP28 i Dubai, hvilket demonstrerer et stærkt internationalt netværk og engagement.

Arbejdet med det spændende klimaprojekt i Allerød vil blive indledt efter sommerferien, hvor unge i kommunen vil få en unik mulighed for at engagere sig direkte i klimakampen. Det er en chance for at gøre en markant forskel i den lokale såvel som den globale indsats mod klimaforandringer.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/klimafond-inviterer-unge-i-alleroed-til-at-udvikle-og-drive-lokale-indsatser

Kilde: Allerød Kommune