Allerød Kommune intensiverer indsatsen for affaldssortering og korrekt bortskaffelse til gavn for miljøet

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune opfordrer til affaldssortering og korrekt bortskaffelse for at fremme bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Husk at sortere dit affald korrekt og tag del i kommunens miljøindsats. Allerød Kommune tilbyder information om sortering og korrekt bortskaffelse af affald. Der er også mulighed for at bestille ekstra affaldsbeholdere og tømning, hvis der er behov for det.

Fra starten af 2024 vil alle villaer modtage en rød miljøboks til farligt affald. Boksen kan afhentes op til fire gange årligt via selvbetjeningen, og den skal sættes frem ved skel senest kl. 06 på afhentningsdagen. Den må maksimalt veje 4 kg, og låget skal være helt lukket. Affald anbefales at afleveres i original emballage, som skal være forsvarligt lukket og stå oprejst. Farligt affald må ikke placeres ved siden af eller oven på boksen. Miljøboksen er beregnet til maling, lak, kemikalier, lyskilder, spraydåser, kosmetik, samt småt elektronik og batterier, som skal afleveres separat. Medicinrester og kanyler afleveres på apoteket, mens selvantændelige klude og brandnærende produkter skal afleveres på genbrugspladsen.

Almindeligt husholdningsaffald skal sorteres i otte typer: Restaffald, Madaffald, Glas, Metal, Papir, Plast, Mad- og drikkekartoner samt Pap. Beholderne er mærket efter affaldstype og tømmes forskelligt for at sikre korrekt genanvendelse.

Vær opmærksom på, hvor meget affald du fylder i din beholder, da overfyldning kan forhindre tømning. Beholdere med to rum må fyldes til 5 cm under skillevæggens kant, mens beholdere med ét rum må fyldes, så låget kan lukkes. Ekstra beholdere til genanvendeligt affald kan bestilles gratis, mens restaffald og madaffald ikke må afleveres på genbrugspladsen. Ekstretømning kan bestilles via selvbetjeningssiden.

For affaldstyper, der ikke må lægges i almindelige affaldsbeholdere, såsom storskrald og byggematerialer, tilbyder kommunen information om korrekt bortskaffelse.

Sorteringsvejledninger kan findes digitalt eller downloades. Fysiske eksemplarer er tilgængelige på Rådhuset, og spørgsmål kan sendes til renovation@alleroed.dk.

Madaffald skal afleveres i grønne poser, som kommunen udleverer. Bind en tom pose på håndtaget af din affaldsbeholder for at modtage nye poser ved næste tømning. Pakker med fem ruller kan hentes på genbrugspladsen, hvis du løber tør.

Tømning af affaldsbeholdere sker med jævne mellemrum; rest- og madaffald tømmes hver anden uge, hver uge i sommerperioden. Plast og mad- & drikkekartoner/papir tømmes hver tredje uge, glas og metal tømmes hver ottende uge, og pap tømmes hver fjerde uge.

https://alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug/villa-eller-raekkehus-med-egne-affaldsbeholdere

Kilde: Allerød Kommune