Allerød kommune ændrer tømmedage for genbrug for at optimere og mindske miljøbelastning

Foto: Allerød Kommune.
dato

Ændringer af tømmedage for genbrug i Allerød Kommune for at optimere indsamlingsruter

I et nyt tiltag for at optimere indsamlingsruterne og samtidig reducere miljøbelastningen, har Allerød Kommune annonceret ændringer i tømmedagene for genbrugsaffaldet. Denne ændring vil berøre tømning af beholdere til genbrug, herunder plast og papir, glas og metal, samt pap. Ændringerne for disse tømmedage vil træde i kraft fra uge 17, dvs. fra den 22. til den 26. april.

For at sikre, at borgerne får besked om de nye tømmedage, vil dem, der er tilmeldt kommunens beskedservice, modtage notifikationer via sms eller e-mail. Dette initiativ er en del af kommunens bestræbelser på at holde borgerne informeret og hjælpe med at lette overgangen til de nye tømmedage.

I overgangsperioden fra den 18. marts til den 31. maj, som svarer til uge 12 til 22, vil der blive udført ekstratømninger. Det værdifulde ved disse ekstratømninger er, at de finde sted uden behov for forudgående besked til borgerne, hvilket skal sikre, at alle har tid til at tilpasse sig de nye indsamlingstider uden større gene.

Allerød Kommune tilbyder desuden yderligere hjælp og vejledning gennem forskellige kanaler. En printvenlig PDF-kalender indeholdende de nye tømmedage vil være tilgængelig for download fra den 20. april. Denne kalender vil også kunne findes på kommunens selvbetjeningsløsning, Mit Affald. For borgere, der ønsker personlig assistance eller har spørgsmål, er de velkomne til at kontakte City Container A/S direkte på telefonnummer 7077 7670.

Med disse tiltag håber Allerød Kommune at gøre overgangen til de nye tømmedage så smidig som mulig for alle parter og samtidig bidrage positivt til miljøet gennem en mere effektiv affaldshåndtering.

https://alleroed.dk/kommunen/presse-og-kommunikation/beholdere-til-genbrug-nye-toemmedage

Kilde: Allerød Kommune