Allerød Kommune åbner offentlig høring om nye effektiviseringsforslag for 2025-2032

Foto: Allerød Kommune.
dato

Allerød Kommune inviterer borgerne til at deltage i den offentlige høring af det nye effektiviseringskatalog

Allerød Kommune har opdateret deres høringsside pr. 17. juni 2024, og offentligheden kan nu få indsigt i kommunens nyeste effektiviseringskatalog. Dette katalog er udarbejdet som en del af den årlige budgetproces og er nu sendt i offentlig høring. Effektiviseringerne er en del af kommunens strategi for at forbedre og optimere serviceydelserne uden at forringe borgernes vilkår.

Effektiviseringer defineres i denne sammenhæng som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere – og gerne bedre – og samtidig skal koste færre penge. Det er en fælles opgave, som alle dele af organisationen bidrager til, hvilket sikrer en helhedsorienteret tilgang til effektiviseringsarbejdet.

Alle høringssvar fra borgerne vil blive taget i betragtning i budgetprocessen for budgettet fra 2025 til 2032. Fristen for at indsende et høringssvar er den 9. august 2024 kl. 8.00. Eventuelle høringssvar kan sendes til Sekretariatet på e-mailadressen sekretariat@alleroed.dk.

Effektiviseringskataloget for 2025-32 er omfattende og vedlagt flere bilag:

  • Bilag 1: Børne- og Skoleudvalget
  • Bilag 2: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
  • Bilag 3: Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget
  • Bilag 4: Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
  • Bilag 5: Økonomiudvalget

Kommunen opfordrer alle borgere til at deltage i høringen og bidrage med konstruktive høringssvar, så budgetprocessen kan blive så nuanceret og inkluderende som muligt. Dette er en unik mulighed for borgerne i Allerød Kommune til at påvirke fremtidige kommunale beslutninger og sikre en fortsat høj kvalitet i de kommunale serviceydelser.

https://alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/budget-2025-32-hoering-af-effektiviseringskatalog

Kilde: Allerød Kommune